Folosirea Site–ului şi Acordul privind informaţiile conţinute în acesta

Vă  rugăm să cititi cu atenție Termenii si condițiile de folosire prezentate mai jos, înainte de a folosi sau de a obține  orice materiale, informații, produse sau servicii prin intermediul  https://gh-housetherme.ro/, accesand va angajati sa acceptati fara limitare sau calificare  toti acesti termeni si conditii.

DACA NU ACCEPTATI  aceşti Termeni şi Condiţii vă rugăm să părăsiți site-ul https://gh-housetherme.ro/

  1. Termeni de utilizare

Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa  https://gh-housetherme.ro/  (denumit în continuare “Site-ul”) şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări.

  1. ELIGIBILITATE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul şi materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în sau prin site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru dumneavoastra de către personalul nostru precum şi de alte persoane.

  1. COPYRIGHT

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a lui s.c.gh-housetherme.srl.                                                                                                                                                    Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea societatii noastre S.C. GH-HOUSETHERME S.R.L, cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi/sau  a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale,legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, numele comerciale sunt proprietatea noastra şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior.

  1. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII DE CĂTRE UTILIZATOR / USER SUBMISSIONS

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastra   si  nu vom fi obligati să facem publică nici o transmitere.

SC GH- THEMRME SRL  va deţine toate drepturile legate de transmiteri

  1. CONŢINUTUL LEGAT DE SITE

Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice.SC Gh-Housetherme SRL  nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică.. SC Gh-Housetherme SRL  îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare.

 

  1. ACCES ŞI INTERFERENŢE

Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă  trebuie să nu conţină nici un virus, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi  nu vor crea răspundere pentru noi.

  1. ÎNCETARE

Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

  1. LEGEA APLICABILĂ

Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice actiune se va incerca a se rezolva pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil atunci  instanţa competenta pentru  rezolvarea conflictului est Judecatoria de pe raza Mun,Brasov.

  1. COMUNICARE

Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la  insigra.therm@gmail.com

Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.